Jeśli chcą Państwo otrzymać KATALOG KILLGERM 2024 prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Name(wymagane)

DANE KORESPONDENCYJNE (Pomiń jeśli zgodne z danymi adresowymi)

Name
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Kliknij poniżej aby pobrać wersję pdf Katalogu Killgerm Polska BEZ CEN, zawierającą opisy i zdjęcia produktów z aktualnej oferty:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Killgerm Polska sp. z o.o. , ul. Sarabandy 61, 02-868 Warszawa.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: wojtek.zabaglo@killgerm.com lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • Dostarczenia katalogu Killgerm Polska
  • Oferowania i zarządzania profilem oraz relacjami z Panią / Panem.
  • Dostarczania produktów/usług i przetwarzania zamówień.
  • Przedstawiania ofert, dostarczania faktur i dochodzenia płatności.
  • Komunikacji z Panią / Panem, co może obejmować odpowiedzi na e-maile, listy i telefony od Pani / Pana.
  • Informowania o zmianach w produktach, usługach i cenach.
  • Przeprowadzania badań rynkowych i analiz dotyczących produktów.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do przesłania papierowej wersji katalogu Killgerm Polska. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT oraz agencjom marketingowym. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani / Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę może Pani / Pan odwołać w formie pisemnej lub telefonicznie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ma Pani / Pan prawo do poprawiania wszelkich swoich danych przez nas przetwarzanych. Prosimy o powiadomienie nas, jeżeli jakiekolwiek przetwarzane przez nas dane są niepoprawne, a zobowiązujemy się do ich niezwłocznej poprawy, w terminie nie dłuższym niż miesiąc od zgłoszenia.