O DOKUMENCIE

W Killgerm rozumiemy, że ważne dla Ciebie są zarówno Twoje dane prywatne, jak i to jak są one przetwarzane. Niniejszy dokument pozwoli Ci zrozumieć, jak zbieramy oraz przetwarzamy dane osobowe. W Killgerm cenimy i szanujemy prywatność wszystkich klientów i dostawców. W razie pytań dotyczących naszej polityki prywatności lub naszych procedur przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z Wojtkiem Zabagło, inspektorem ochrony danych telefonicznie 22 894 74 00 lub e-mailowo wojtek.zabaglo@killgerm.com

Killgerm Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sarabandy 61, 02-868.

 • Nazwisko osoby kontaktowej, nazwa firmy i jej adres
 • Adres e-mail, strony internetowej oraz numery telefonów
 • Numer identyfikacji podatkowej NIP
 • Dane dotyczące płatności kartą/nr rachunku bankowego
 • Zaświadczenia ze szkoleń

Twoje dane osobowe, które przetwarzamy otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie lub Twojego pracodawcy:

 • Podczas zakładania profilu na stronie www.killgerm.pl
 • Podczas dokonywania rezerwacji miejsca na szkolenie czy warsztaty przez stronę internetową.
 • Podczas przesyłania zapytania lub wykorzystywania innego formularza zapytania przez stronę internetową.
 • Podczas składania zapytania do naszego działu sprzedaży, działu obsługi klienta, działu technicznego, księgowości czy działu marketingu.

Zgodnie z rozporządzeniem RODO, zawsze musimy mieć podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych. Mogą one wynikać z konieczności ich wykorzystania do wykonania umowy (dostarczenia towaru czy usług, np. szkoleń) lub niezbędne do spełnienia obowiązków prawnych (ograniczenie sprzedaży środków wyłącznie do osób posiadających odpowiednie uprawnienia) lub uzasadnione interesy gospodarcze. Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane do:

 • Oferowania i zarządzania profilem oraz relacjami z Tobą.
 • Dostarczania produktów/usług i przetwarzania zamówień.
 • Przedstawiania ofert, dostarczania faktur i dochodzenia płatności.
 • Komunikacji z Tobą, co może obejmować odpowiedzi na e-maile, listy i telefony od Ciebie.
 • Informowania o zmianach w produktach, usługach i cenach
 • Przeprowadzania badań rynkowych i analiz dotyczących produktów.

Killgerm może również wykorzystywać Twoje dane osobowe w celach marketingowych, obejmujących dostarczanie informacji i ofert drogą elektroniczną (e-mail), pocztą tradycyjną oraz telefonicznie. Naszym działaniom zawsze będzie przyświecać wola ochrony Twoich praw oraz zgodności tych działań z naszymi obowiązkami w związku z dyrektywą RODO. Masz niezbywalne prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Killgerm przechowuje Twoje dane tak długo jak jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe zostały zebrane. Na ten okres wpływ mają np. zobowiązania prawne do przechowywania danych przez odpowiedni czas czy żądanie dostępu do danych osobowych.

Dane profilu na stronie www.killgerm.pl będą przechowywane tak długo, jak długo profil będzie aktywny jak opisano w niniejszej polityce, lub jak jest to wymagane by dostarczyć produkt/usługę. Jeżeli już nie życzysz sobie by Killgerm wykorzystywał Twoje dane znajdujące się w profilu strony www.killgerm.pl, poproś o zamknięcie profilu, a te dane zostaną usunięte.

Pliki dziennika zachowujemy w celach analiz wewnętrznych. Pliki te są zazwyczaj przechowywane przez krótki okres, poza sytuacjami, gdy są wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony, poprawy jej funkcjonalności lub ich zachowanie jest wymagane prawem.

Szanujemy Twoje prawa do odmowy przetwarzania danych (prawo do informacji, prawo do dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych) i usuniemy Twoje dane, jeżeli nie będzie dla nas żadnego istotnego powodu do ich dalszego przetwarzania. Jeżeli, np. w związku z obowiązkiem prawnym, nie będziemy mogli całkowicie usunąć danych, pozostawimy wyłącznie te, które są niezbędne do spełnienia wymaganego obowiązku prawnego i / lub będziemy przestrzegać Twojego prawa do ograniczenia przetwarzania danych w przyszłości.

Killgerm musi udostępniać Twoje dane osobowe ograniczonej liczbie zaufanych firm zewnętrznych, podejmujemy kroki mające na celu zapewnienie bezpiecznego przetwarzania Twoich danych osobowych, mając na uwadze poszanowanie Twoich praw oraz zobowiązania nasze i firm zewnętrznych wynikające z przepisów.

 • Korzystamy z usług firm transportowych do dostarczenia zamówionych przez Ciebie towarów. Musimy przekazać im Twoje dane kontaktowe oraz informacje nt. przesyłki by zamówione towary szybko i sprawnie do Ciebie dotarły.
 • Możemy prosić naszych dostawców o bezpośrednią wysyłkę do Ciebie.
 • W razie konieczności dochodzenia płatności, przekażemy Twoje dane do naszych prawników / firm zajmujących się windykacją.
 • By informować Cię na bieżąco przez pocztę elektroniczną o nowych produktach i ofertach specjalnych, korzystamy z usług firm zewnętrznych.

Czasem możemy zawierać umowy z firmami zewnętrznymi (jak opisano powyżej) spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jeżeli jakiekolwiek dane osobowe zostaną przekazane firmie zewnętrznej poza EOG, podejmiemy właściwe kroki w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa zgodnie z RODO.

W niektórych, wyjątkowych okolicznościach, jeżeli uczestniczymy w postępowaniu sądowym lub spełniamy wymogi prawne, możemy być zobowiązani prawnie do udostępnienia określonych danych osobowych, które mogą obejmować Twoje dane.

Killgerm nigdy nie sprzeda Twoich danych osobowych, a powyższe firmy zewnętrzne nie wykorzystają Twoich danych do swoich celów marketingowych.

Dla Killgerm bezpieczeństwo Twoich danych osobowych ma ogromne znaczenie. Zarówno podczas podawania danych, ich przesyłania jak i po otrzymaniu, postępujemy zgodnie ze standardami branżowymi dla ochrony danych. Informacje o Twoim profilu są chronione hasłem i zastrzeżone wyłącznie dla upoważnionych pracowników.

W celu ochrony swoich danych musisz upewnić się, że dostęp do profilu jest chroniony hasłem przed nieautoryzowanym dostępem. Należy wybrać hasło i nie udostępniać go nikomu. Po zakończeniu przeglądania spersonalizowanej strony należy się wylogować.

Killgerm szyfruje określone informacje z użyciem technologii Secure Socket Layer (SSL). Niestety żadna z metod transmisji danych elektronicznych przez Internet nie jest w 100% bezpieczna. Mając to na uwadze, mimo dokładania starań w celu ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować zupełnego bezpieczeństwa.

Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron. Jednak należy mieć na uwadze, że po skorzystaniu z tych odnośników i opuszczeniu naszej strony, nie mamy żadnej kontroli nad inną stroną. Dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności za ochronę i prywatność żadnych danych, które wprowadzisz na tych stronach, ponieważ nie podlegają one naszej polityce prywatności. Należy zachować ostrożność i zapoznać się z polityką prywatności, która obowiązuje na danej stronie.

Zamieszczamy materiały video z YouTube. YouTube wykorzystuje pliki cookies w celu utrzymania integralności statystyk video, zapobiegania oszustwom i ulepszaniu ich strony. Jeżeli oglądasz materiał video, YouTube może umieszczać pliki cookies w Twoim komputerze. Odwiedź stronę YouTube poświęconą umieszczaniu filmów na stronach: support.google.com/youtube

W celu zapobiegania wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics odwiedź stronę Google: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Możesz również decydować, które pliki cookies akceptujesz przez swoją przeglądarkę internetową. W celu uzyskania więcej informacji odwiedź stronę: pomoc.home.pl. Należy pamiętać, że usunięcie lub wyłączenie plików cookies może uniemożliwić dostęp do niektórych funkcjonalności naszej strony.

Jeżeli interesuje Cię jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy, wystarczy nas o to zapytać. Jest to “prawo żądania dostępu do danych osobowych”.

Wszystkie żądania dostępu do danych osobowych powinny być sporządzone w formie pisemnej i przesłane do Wojtka Zabagło, wojtek.zabaglo@killgerm.com lub pocztą tradycyjną na adres Killgerm Polska sp. z o.o. ul. Sarabandy 61, 02-868 Warszawa.

Zasadniczo nie stosuje się żadnej opłaty za dostęp do danych, jednak Killgerm zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty, jeżeli Twoje żądania będą nieuzasadnione lub przesadne.

Na zapytanie odpowiemy w ciągu miesiąca od daty jego wpłynięcia. Zazwyczaj staramy się w tym czasie udzielić pełnej odpowiedzi, włącznie z kopią danych osobowych. Jednak w niektórych sytuacjach, zwłaszcza dotyczących bardziej skomplikowanych zapytań, okres ten może wydłużyć się do trzech miesięcy. Informacja o postępach jest przesyłana na bieżąco.

Mamy nadzieję, że nigdy nie będzie powodu do reklamacji i prosimy przed jej złożeniem o kontakt z Wojtkiem Zabagło, naszym inspektorem ochrony danych poprzez e-mail wojtek.zabaglo@killgerm.com lub telefonicznie 22 894 74 00 w celu próby rozwiązania problemu bez konieczności zgłaszania reklamacji. Jednak jeżeli uznasz, że zajdzie taka potrzeba, masz prawo do złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce takim organem jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) tel. 22 531 03 00 giodo.gov.pl

Masz prawo do poprawiania wszelkich swoich danych przez nas przetwarzanych. Prosimy o powiadomienie nas, jeżeli jakiekolwiek przetwarzane przez nas dane są niepoprawne, a zobowiązujemy się do ich niezwłocznej poprawy, w terminie nie dłuższym niż miesiąc od zgłoszenia.

Zapisy polityki prywatności Killgerm sp. z o.o. mogą ulec zmianie. Może być to spowodowane np. zmianą przepisów lub zmian w naszej działalności w sposób, który wpłynie na ochronę danych osobowych.

Jakiekolwiek zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej Killgerm.